Skip to main content

1+1=11 (2011)

 


1. KnetterrrrrgeK
2. Señorita
3. Olé ola
4. Mit dich wil ich gaer danse
5. Vastelaovendj in Limburg
6. Anti stress leedje
7. Djing tata boem
8. Waat se hie zuus det zuus se nörges
9. Wo höb ich dich aan verdeentj?
10. Ich veul mich good
11. Kop oppe Limburg steit veurop mich mit

KnetterrrrrgeK

Teks & meziek: Ron Roemen

 

Knetterrrrr,- geK, KnetterrrrrgeK

Ich staon weer te kaoke en ich snie mich get paprika’s

Waat kluuere die sjoean inne pan – roead gael greun -

Ich loester nao reggae want Bob Marley vinj ich zoea sjiek

Zien möts dao geneet ich zoea van – roead gael greun -

Die kluuere zeen sjoean mer helaas

Ze make mich zoea wildj wie haas – haas, wildj wie haas -

 

Refrein:

Ich waer d’r knetter knetter knetter knettergek van

Ich höb allein mer vastelaovendj inne kop

Ich waer d’r knetter knetter knetter knettergek van

‘t Hèltj neet op, ’t hèltj neet op, ’t hèltj neet op

Want staone tulpe in bleuj, lache die kluuere mich aan

Wo is mien pekske? D’n optoch kump d’raan

De luuj die wieze den: “Kiek dao geit oze Teun”

Dae zuutj allein mer roead gael greun - greun, roead gael greun -

Ich waer d’r knetter knetter knetter knettergek van

Ich höb allein mer vastelaovendj inne kop

Ich waer d’r knetter knetter knetter knetter knetter knetter knetter knetter

knetter knetter knetter knettergek van

Ich waer d’r knetter knetter knetter knetter knetter knetter knetter knetter

knetterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, knettergek van

 

Kiek ich nao de fruitsjaol: appels, paere, benane

Ach, die kluuere die huuere biejein – roead gael greun -

’n Bruuedje gezóndj op ’n terrasje det geit waal drin

Det is ouch nag good veure lijn – roead gael greun -

Die kluuere zeen sjoean mer helaas

Ze make mich zoea wildj wie haas – haas, wildj wie haas -

Refrein 

Zeentj blie es ’t strakkes is gedaon

En geer mit ’t gewuuene laeve door kintj gaon

Want ich, ich staon gekluuerdj d’rop

Ich krieg die kluuere neet oet de kop

Ich waer d’r knetter knetter knetter knettergek van

Ich höb allein mer vastelaovendj inne kop

Ich waer d’r knetter knetter knetter knettergek van

‘t Hèltj neet op, ’t hèltj neet op, ’t hèltj neet op

Refrein

 

Partituren (trompet1+2/trombone1+2/melodie) veur Zaate Hermeniekes»

Señorita

Teks: Ron Roemen          meziek: Huub LemmensOlé, olé, olé, olé

Ich haaj waal van get zónnesjien
Viva Mexico
‘n Señorita, slank en fien
Viva Mexico
Kóm laot dich zeen op ‘t balkon
Viva Mexico
Veur dich sleit hie mien corazón
Viva Mexico

Refrein:
Señorita, señorita
Doe bös de vrouw veur mich
Señorita, señorita
Ich bön veur dich gezwich
Señorita, señorita
Gewaopendj mit miene gitaar
Staon ich hie bie dich ónger balkonna
Señorita, ich bring dich serenada

Olé, olé, olé, olé

‘t Haet waal hieël get tied gekós
Viva Mexico
Ich dach wo bön ich aan begós
Viva Mexico
Mer doe opins leets doe zich zeen
Viva Mexico
Ich ging doe veur dich oppe kneen
Viva Mexico

Refrein – 2x -

Olé

Olé ola

Teks & meziek: Ron Roemen

Zèk kintj geer det geveul neet van ‘n waekske lekker droet
‘ns Efkes nao ‘n anger landj, ‘ns efkes d’ropoet
Dit jaor höb ich gebook veur ‘n blaw zieë en lekker waer
Ich trèk weer nao ’t zuje, nao Spanje gaon ich haer

Refrein:
Olé olé olé olé olé olé ola
Olé olé olé olé olé olé ola
Cerveza det is hie ’n lekker glaas beer
Fiesta beteikentj hie spas en plezeer
Olé olé olé olé olé olé ola
Olé olé olé olé olé olé ola
‘n Penke paella hie op ’t terras
Bedank is hie gracias, det kump van pas
Olé olé olé olé ola

‘ch-Begin vreug inne morge mit ‘n tejjerke vol fruit
De zón die is al wakker of se ‘t neet veur minder duit
Den vechte veur ‘n plaetske op ‘t euvervolle strandj
De ganse daag get niekse, de cocktail inne handj

Refrein

Olé ola olé ola olé olé ola

Refrein

Mit dich wil ich gaer danse

Teks: Ron Roemen          meziek: Huub Lemmens

 

Ich droum mich eder nach weer nao dich haer

En euverdaag den maak ich mich get draer

Zoea bön ich down en den inins weer blie

Waat woor det sjoean, zón maedje aan mien zie

 

Refrein:

Mit dich wil ich gaer danse

De gansen aovendj lang

Mer höb ich bie dich kanse

Daoveur bön ich zoea bang

’t Guuef op deze aerd

Gèn sjoonder vrouw, gèn sjoonder vrouw

’t Guuef op deze aerd

Gèn sjoonder vrouw

Doe bös mich alles waerd

 

Ich wil dich kusse nachten aan ein stök

Ich weit ‘t zeker doe brings mich gelök

Daoveur zów ich ech alles wille doon

Dich aan mien zie, waat woor ’t laeve sjoean

 

Refrein -2x-

 

Vastelaovendj in Limburg

Teks en meziek: Ron Roemen


Intro: Limburg, ‘t-is zoeawied, ‘t-is vastelaovestied

Kiek ‘ns nao de raam, is dae neet prachtig v’rsierd?!
Det is hie tradisie, anges wuuerd neet gevierd
’t zoervleis is gaar, ouch de kaajsjóttel steit klaor
Get kilo’s d’rbie is mit dees daag gèn bezwaor
En alle nuuj leedjes die kin ich oet de kop
Ich–höb waeke geoefend, dit jaor zeen ze weer top
Nag effekes kieke waat d’r zaet van ’t waer
Ich bön vaerdig, wo gaon v’r haer?

Refrein:
Vastelaovendj in Limburg
Ich bön d’rveur klaor
Mien gezich is gesmink
Flot get kluuer inne haor
Ich-höb mien pekske al aan
Enne vlag die hink oet
Vastelaovendj in Limburg
Drie daag d’ropoet

Op zónjig den gaon v’r mit de joekskepel droet
Det is zónnen daag dao kiek ich ummer haer oet
D’n optoch op maondig, dao verheug ich mich op
De wage is klaor, allein de top mót nag drop
D’n dinsdig dae lik nag aop, mer ein dink steit vas
V’r gaon weer tamboere, haole al oet de kas
Óm èllef op èllef klink ein driemaol alaaf
Same sloete veer ’t den aaf

Refrein 2x

Laot mich mit die daag mer gewaere  
Es ich ‘ns flink kin bónzjoere höb ich de grótste spas
Dao kin ich ’n gans jaor op taere
Aan vastelaovendj haaj ich mich vas

Refrein 2x

Anti stress leedje

Teks & meziek: Ron Roemen

 

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey oooooooh heeeey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey oooooooh heeeey

Refrein:
De hendjes inne loch, de veutjes vanne gróndj
Dit is ’t anti stress leed, det hèltj ós kerngezóndj
De hendjes inne loch, de veutjes vanne gróndj
Veer zinge en veer springe, en drejjen in ‘t róndj
Veer zinge en veer springe, en drejjen in ‘t róndj

Doe hoos neet op vekansie, en hoos ouch gein massage
Neet nao de psychiater, dit is de nuutste rage
‘t Help óm te ónstresse, ‘t is veur alle luuj
En euver drie menute, veuls doe dich weer wie nuuj

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey oooooooh heeeey

Refrein

Gein algen op dien lichaam, ‘t-is baeter nag den yoga
Doe hoos neet nao ‘n kuuroord, neet ane passiflora
Blies zoea oet de depressie, hoos neet in therepie
‘t Doert mer drie menute, doe kries weer energie

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey oooooooh heeeey

Doe hoos neet ane pille, hoos neet te meditere
Gein anti stress bad nuuedig, gein zalf óm mit te smere
Doe kumps waal aan ‘t zweite, mer ach det huuert d’rbie
Effe nieks ane kop, ’n menuut of drie
Dao gaon v’r veure lèste kieër
Offe…… kintj geer al neet mieër?

Refrein

Veer zinge en veer springe, en drejjen in ‘t róndj

Djing tata boem

Teks: Ron Roemen          meziek: Huub Lemmens


In Lambaer ziene saks borreltj al oerelang ‘t beer
Hae haet allein mer oug veur al dae spas en veur plezeer
De kop van oze Kuueb dae wuuerd zoea langsaamaan al roead
Dae steit op ‘t ónploffe nao alweer ‘n hoeage noeat
‘t Is alweer zoea wied, veer zeen weer ein paar man kwiet

Refrein:
Dao kump de zate hermenie
Djing tata boem
Is get te fieëste zeen zie vanne pertie
Djing tata boem
Ze höbbe träöte, sakse, tamboerijne, ‘n trombón
‘nne Bas, dae mit zien bekkes en ein ganse dieke tróm
Dao kump de zate hermenie
Djing tata boem

De bas dae hink al jaore ómme nak bie oze Pjaer
Vanaaf ‘t viefde glaas, och God, den maak dae dich get draer
Oos Sjeng is al ’n oer of drie op zeuk nao zien pertie
Hae witj allein de ieëste noeate, mi fa sol la si
‘t Is alweer zoea wied, veer zeen weer ein paar man kwiet

Refrein

‘t-Is middernach, ze zeen euver mit zien drie
En inne träöt zitj ein ganse broewerie
De spas is d’r neet minder óm, ze straole van gelök
Mer dink ‘ns aan mien oeare, zit die klok ‘n paar oer trök

Refrein

Djing tata……. boem

Waat se hie zuus det zuus se nörges

Teks: Ron Roemen meziek: Huub Lemmens

 

D’r kwaam ‘ns eine vraemdje in oos Limburgs landj
Dae wis neet waat d’r zoog en vroog: “Waat is hie ane handj?”

’t Alderbäövelstebèste is ’t hoogste waord in rang
Mer ’t minste van ’t minste veur oos Limburg bön ich bang
Want veer, veer höbben hie alles, ’t is einzaam ane top
Kump emes inne buurt doon veer ’n sjöpke baovedrop

Refrein:

Waat se hie zuus det zuus se nörges
Allein bie ós, bie ós, bie ós
Waat se hie zuus det zuus se nörges
Dit haw in Braobantj of in Kölle, zelfs in Rio neet gekós
’t Is zoea gek neet te bedinke of veer höbben ’t hie
En höbbe veer ’t neet, verzinne veer ’t waal d’rbie
Waat se hie zuus det zuus se nörges
Allein bie ós, bie ós, bie ós

Oos mansluujzittinge, kaerel leef, die staon häör menke waal
Oos joekskepelle zeen kampioen in ’t make van kebaal
De gater inne optochte, doe zuus d’r nörges mieër
Veer höbbe nag det keteerke, det gebeurtj ós kieër op kieër 

Refrein

De versjillendje dialekte die drieven ós oetein
Veer verstaon ós dökker neet zoea good of gaar neet óngerein
Mer ómdet veer ós hie good verstaon, veer hajen euverein
Brink det plat ós örges anges alzelaeve weer biejein 

Refrein

 

Allein bie ós, bie ós, bie ós

Wo höb ich dich aan verdeentj?

Teks: Ron Roemen      meziek: Joep Servais/Michel Nita

Lalalalala

Refrein:
Wo höb ich dich aan verdeentj?
Ich gaon zingendj door ’t laeve
Det ich dit nag moog belaeve
Ich wil dich kussen aan ein stök
Wo höb ich dich aan verdeentj?
Ich gaon zingendj door ’t laeve
Doe höbs mich zoväöl te gaeve
Sjat doe bös mien groeat gelök

‘t-Is middernach hie op ‘t strandj
Veer loupe in dit werrem landj
Get te genete vanne zieë, de maon, de sterre en vanein  
‘ch-Zeuk eine stek en pak dien handj
‘ch-Teiken ‘n hert hie in ’t zandj
Daobie dao kómme den de name, veer twieë gaon noeatj mieër oetein

Refrein

Lalalalala

Wo höb ich dich aan verdeentj?
Ich gaon zingendj door ’t laeve
Doe höbs mich zoväöl te gaeve
Sjat doe bös mien groeat gelök
Sjat doe bös mien groeat gelök
Ich veul mich good

Teks: Ron Roemen          meziek: Huub Lemmens

Lalalalala  

Refrein:
Ich veul mich good, good, good
Ich veul mich good, good, good
‘ch-Wil alles belaeve
Genete van ‘t laeve
Ich veul mich good, good, good
Ich veul mich good, good, good
Ich kin d’r weer taenge
Nao jaore van raenge
Veul ich mich weer ‘ns good

Lalalalala  

Waat woren ’t lestige jaore
Dao ging mich vanal dore kop
Ich zoog ’t totaal neet mieër zitte
De traone die kwame neet stop
Mer dae knoep ging oeteindelek óm
En noe haw ich weer op die tróm

Refrein

Lalalalala  

Veer wore die jaore waal same
Mer örges toch ouch weer allein
Ich zoot in michzellef gevange
Mer doe zachs veer huuere biejein
Mit zien twieë kieke veer weer veuroet
En trèkke d’r samen opoet

Refrein  

Refrein: 1e hèllef jalalala

Ich veul mich good

Kop oppe Limburg steit veurop mich mit

Teks & meziek: Ron Roemen


Dit jaor höbbe veer bie ós ‘nne geweldige prins
Dae dach: “Ich pak mich ‘nne mekkelikke spreuk dae se ummer kins”
Mer luuj geer wiltj neet weite wie dök det oze prins
Ziene spreuk al haet v’rwins

Buutemars veure prins!

Hae’s doeadsbleik vanne nerve mer d’r-is geine waeg mieër trök
Stap oppe mikrefoon aaf en hae dink: “Op good gelök!”
Mer net es d´r ´m wiltj snappe zuut hae d’r opins drie
Hae riejert wie ‘ne kwekkert, krieg ’t neet oppe rie
Hae dink: “Ich pak de middelste al geit d’r get opzie”
Sjuuf hae opins nao rechs höb ich dae linkse bie zien prie
Mit-mit-mit-mich veurop euh a-a-alles oppe kop, Alaaf!

Mit mich veurop steit Limburg oppe kop
Dao vintj d’r ummer weer get anges op
Mit mich veurop steit Limburg oppe kop
Dao duit hae óngewiltj ’n sjöpke baovenop
Oze prins mit ziene spreuk
Miense det is ummer leuk
Veur det hae get haet gezach
Sjuutj ederein al inne lach
Mit mich veurop steit Limburg oppe kop
Dao vintj d’r ummer weer get anges op

Es hae weer nao ’n recepsie mót den sjuutj d’r inne stress
Hae dach: “Daoróm duuj ich mich mer ’n breefke inne tes”
Nonnevotte, kaajsjóttel, hieëringe, hae is weer vanne wies
Hae luues gewuuen de waar op vanne boeadsjappelies  
Doe zuus ‘m dinke: “Wo bön ich in Godsnaam aan begós?”
Hae zwètj wo d’r neet ins wis det ‘nne miens dao zweite kós
Mit mich veurop k-k-kump L-Limburg neet mieër stop, Alaaf!

Normaal ‘t grótste laeve, ‘n moel wie ‘n sjuurport
Mer veur ‘nne volle zaal hèltj oze prins ’t ummer kort  
‘t-‘t-‘t wuuerd top, Alaaf !

M-m-m-mit mich, mit mich, mit mich, euh euh….
Veur dich zit ’t drop, Alaaf!

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.